سلام.

در این تاپیک در مورد ماهیت الون حرف میزنیم. کسی که الف های شب و تائورن ها اونو به عنوان خدای خودشون پرستش میکنن و از آموزه هاش پیروی.

ابعداد قدرت الون به نظر شما در چه حده؟ چه چیز هایی به شکل مستند در موردش میدونید؟ اگر الون و مالورنه هر دو خدا بودند پس سناریوس که فرزندشون بود چطور نیمه خدا محسوب میشه؟ آیا اساسن قدرت الون در حدی هست که اونو یک خدا محسوب کنیم؟ صرف پرستیده شدن، به کاراکتری صفت خداگونه میشه داد؟ حرف برای گفتن و بحث و تبادل نظر زیاده. امیدوارم تاپیک پرباری از آب در بیاد