نویسنده:
مارک وید
طراح:
ایان کارچیل
خلاصه:
جاگرنات سراغ آزمایشگاهی مخفی می رود که دکتر کیلبرو روی بلک تام کار می کند، بلک تام را آزاد می کند و دکتر کیلبرو را می دزدد. ددپول وقتی که افراد بلک تام می آیند تا او را بگیرند در یکی از مشروب فروشی های مورد علاقه اش است بن شی و سایرن که قصد دارند به هم کمک کنند تا بلک تام را بیابند به کمک او می آیند. اما مشکلی وجود دارد، فاکتور شفابخشی ددپول درست کار نمی کند.
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم